لوازم اندازه گیری مجازی | Zahra

Share

» :: لوازم اندازه گیری مجازی
ابزار اندازه گیری  مجازی جهت درک بهتر و یادگیری سریع تر در خواندن و استفاده از این ابزار میباشد .و من این ابزار را استفاده دانش آموزان و دانشجویانی که با این وسایل سرکار دارند جمع آوری کردم . این ابزار مجازی از قبیل کولیس و ساعت اندازه گیری و میکرومتر و غیره میباشد .  خرید و دانلود محصول

1395/10/10
ابزار دقیق , اندازه گیری دقیق , اندازه گیری مجازی , ابزار اندازه گیری مجازی , ابزار آموزشی اندازه گیری مجازی